smart kupon

smart kupon facebook smart kupon facebook


Reklamacije

Reklamacija na našem sajtu je moguća, ukoliko kupac od naseg partnera čiju je ponudu kupio na našem sajtu Smart Kupon ne dobije uslugu u opisu ponude, ukoliko Vam naš partner onemogući da izvršite uslugu.
Reklamacije koje dobijemo od naših kupaca, šalju se našim partnerima, koji su odgovorni za iste.
Reklamacije se šalju nama direktno na email smartkupon.podrska@gmail.com
Mi ih prosledjujemo našim partnerima koji su obavezi da ispune zahteve reklamacija koje su opravdane.
Reklamacija nije moguće nakon isteka iskoristivosti kupona i kada su kuponi već iskorišćeni.